Hendriks

Interim management | Public Health Consult

Waarom een interim-manager of een organisatieadviseur?

Een organisatie schakelt niet zomaar een interim-manager of organisatieadviseur in. Soms betreft het een overbrugging van de ene directeur of bestuurder naar de andere . Meestal betekent het dat er iets niet goed gegaan is in de organisatie. Het bestuur of de Raad van Toezicht is dan van mening dat iemand van buiten orde op zaken moet stellen om nieuwe situaties het hoofd te kunnen bieden en het voortbestaan van de organisatie veilig te stellen. Dat betekent soms dat ingrijpende maatregelen nodig zijn, zoals een reorganisatie, maar het kan ook om een eenvoudiger veranderingstraject of een organisatieadvies gaan.

Hoe werkt Hendriks IM /PHC?

Geen opdracht zonder vooraf elkaar gesproken te hebben en samen bepaald te hebben wat de opdracht is. De ervaring leert dat zo�n eerste gesprek met de opdrachtgever van groot belang is om de aard van de opdracht zo concreet mogelijk neer te zetten. Het moet vooral klikken tussen opdrachtgever en Hendriks IM/PHC. Een goede relatie is van essentieel belang om de opdracht goed te kunnen uitvoeren.

Toegevoegde waarde

Hendriks IM/PHC werkt tijdens de interim-periode zeer nauw samen met de opdrachtgever. Het belang van de opdrachtgever staat vanzelfsprekend voorop. De interim-manager fungeert daarbij als sparringpartner voor de opdrachtgever. Vanuit eigen visie en ervaring kan hij een frisse kijk geven op de zaken die spelen, de zaken in een breder perspectief zetten en effectieve oplossingen aandragen. Juist in deze onafhankelijke positie zit de toegevoegde waarde van een goede interim-manager.

De duur van de opdracht

Interim-opdrachten mogen niet te lang duren. Het spreekwoord luidt: een log� en een vis blijven drie dagen fris. Nu is drie dagen te kort, in de meeste gevallen kan de opdracht binnen een jaar worden afgesloten, maar er zijn uitzonderingssituaties. Organisatieadviestrajecten beslaan meestal een korte periode, van enkele weken tot enkele maanden.

Continuïteit van de organisatie

Hendriks IM/PHC hanteert het principe dat continu�teit van de organisatie voorop moet staan. De interim-manager moet de basis leggen voor het werk en de positie van de opvolger. Vanuit die visie dient de interim-manager betrokken te zijn bij werving en selectie van de opvolger. Een goede overdracht is essentieel. Anders komt er een opvolger die denkt: dat ga ik eens helemaal anders doen. Wanneer dat gebeurt heeft de interim-manager zijn werk niet goed gedaan.

Het tarief

Hendriks IM / PHC is een klein bureau met lage overheadkosten. Dit betekent dat een concurrerend tarief kan worden geboden. Het tarief is afhankelijk van de duur en de zwaarte van de opdracht. Reis- en verblijfkosten zijn inbegrepen zodat direct duidelijk is wat de totale kosten zijn. Op verzoek van de opdrachtgever kunnen reiskosten apart worden gedeclareerd. Hendriks IM / PHC is BTW-plichtig. Om de schijn te vermijden dat er geld uit de zak van de opdrachtgever wordt geklopt (dit is erg slecht voor het imago van de interim-manager !) gaat bij langer durende opdrachten het tarief omlaag.